...

Het lijkt zo makkelijk: je werkgever bant de vaste telefoonlijnen en geeft werknemers een smartphone van de zaak. Nu kan je in de files wat telefoontjes afhandelen, hoef je niet op je werk e-mails of belafspraken af te wachten, en kun je werk en privé wat makkelijker combineren….Top!

En ja, deze manier van werken heeft veel vrijheid gegeven en niemand wil terug naar “af”. Maar er blijkt een keerzijde aan deze medaille.

Een bepaald stuk is op vrijdag niet af gekomen, omdat je kind ziek van school kwam, dus zaterdagochtend dan maar even…

Om tien uur s avonds zie je nog een mailtje van een collega verschijnen en je kunt het niet laten om het te openen… blijkt een mail met een boodschap waar je van baalt, met als gevolg dat je niet in slaap kan komen….

Officieel werk je niet op de woensdag, maar een belangrijke klant probeert je al een tijdje te bereiken, dus toch maar even bellen op woensdag. Kleine moeite toch? Blijkt het telefoontje niet zo makkelijk als je dacht en voordat je het weet log je maar even in op je werk en handelt een en ander af…

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.