...
Noortje de Rover heeft al jaren haar mondhygienistepraktijk aan de Zwanensingel in Vlaardingen. De agenda zit behoorlijk vol dus moet er efficiënt worden gewerkt om iedereen op tijd te kunnen helpen. (Tele)Communicatie is hierbij onontbeerlijk.

IPCloud heeft het vaste nummer gekoppeld aan een platform waarbij de klanten altijd kunnen bellen en een boodschap kunnen achterlaten. Tussen de behandelingen door worden deze klanten teruggebeld. Dit is natuurlijk slimmer dan de behandeling te moeten onderbreken voor ieder telefoontje.

Het werkt voor mij nu geweldig. Ik kan nu ook vanuit huis bellen met het vaste nummer van de praktijk zodat klanten het vertrouwde nummer zien.

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.