...

Vanuit een grote vestiging van Van Slageren keukens in Schagen worden de klanten in heel Nederland bediend met kwalitatief hoogstaande keukens en prachtige interieurs. Er was altijd al veel telefoonverkeer met leveranciers en klanten maar de oudere Cisco telefoons werkten niet lekker. Bovendien ontbrak het aan flexibiliteit want men gaat vaak van de werkplek naar bijvoorbeeld de eigen houtzagerij.

IPCloud heeft voorgesteld om een volgende stap te maken door te kiezen voor Zoom Phone in combinatie met nieuwe kantoortelefoons met headset.

Zoom Phone heeft een mooie app die kan worden gebruikt op een desktop, laptop en smartphone. Ook kunnen er IP telefoons aan gekoppeld worden. Bovendien is Zoom Phone geïntegreerd met chat en meetings zodat er nog extra mogelijkheden zijn om de bereikbaarheid verder te verbeteren.

Janny Kuster zegt hierover:

De nieuwe telefoontoestellen in combinatie met de headsets werken perfect voor ons. We kunnen nu makkelijk van onze plek door het pand lopen en toch het telefooncontact houden met onze relaties. Dat werkt prettig.

De corona periode heeft ervoor gezorgd dat we onze klanten op een virtuele manier moesten verwelkomen in ons pand. Dat is heel goed gelukt met Zoom want we hebben inmiddels een keuken via Zoom verkocht. Nu we hier aan gewend zijn verwachten we vaker met Zoom meetings in contact te staan met onze klanten.

Ben blij met IPCloud. Ze hebben ons van a tot z geholpen.

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.