...

De ‘openbare kabelkasten’ van Avedko, marktleider in RVS-behuizingen voor o.a. energienetwerken, kom je overal in het straatbeeld tegen. Het familiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar bestaat, verhuist per september 2023 naar een prachtige nieuwbouwlocatie in Dordrecht.

IPCloud heeft de totale telecom (vast en mobiel) kritisch bekeken, verbeterd en voordeliger gemaakt. Daarnaast zijn alle vergaderruimtes en personeelsruimte in het nieuwbouwpand voorzien van een groot scherm met videobars. Hybride samenwerken is nu ook ingeregeld.

Tevens is er glasvezel internet verzorgd met backup zodat iedereen goed kan blijven werken.

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.