...

Groenaannemingsbedrijf Punt B.V.  is voor onderhoud en aanleg in de groenvoorziening actief voor gemeentes, waterschappen en woningcorporaties in Zuid-Holland en daarbuiten. Zij zijn met zo’n 90 medewerkers continu in beweging om mensen en materieel op de geplande tijd op de juiste plaats te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen is veel communicatie nodig en  maakt Punt B.V. al jaren gebruik van de telecom services van IPCloud.

Omdat er behoefte was om mobiel te kunnen bellen en gebeld worden via het vaste telefoonnummer is onlangs de vast-mobiel integratie geïmplementeerd. Hierbij is tevens de chat en meeting software geïntegreerd zodat zij elkaar nog makkelijker kunnen vinden, spreken én zien. De samenwerking wordt hierdoor nog slimmer en leuker.

Over de service van IPCloud is Ivan Ras, verantwoordelijk voor facilitaire en financiële zaken, duidelijk:

IPCloud verzorgt voor ons al jaren de vaste en mobiele telefonie. Zij houden ons continue op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen die zich op het gebied van telecom voordoen. Vooral de korte lijnen, goede bereikbaarheid, persoonlijke service en kraakheldere afspraken zorgen voor een langdurige prettige samenwerking. Voor ons de perfecte partner!

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.