...

IPCloud werkt al wat jaren voor Rotterdam Festivals, een organisatie die het evenementenbeleid in Rotterdam coördineert en de cultuurparticipatie van Rotterdammers stimuleert. In het verleden is er een glasvezelverbinding geleverd en is de ISDN telefooncentrale vervangen door hosted telefonie (cloud service). De glasvezel wordt nu vervangen door een snellere glasvezelverbinding, en de maandprijs gaat naar beneden. Dit is natuurlijk fijn.

Daarnaast zijn er wat wisselingen in het personeelsbestand doorgevoerd in de hosted telefonie omgeving zodat ze weer klaar zijn voor 2020.

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.