...

Met meer dan 300 klanten is Toker Administratie & Belastingadvies een gerenommeerd bedrijf uit Rotterdam. Toker had tot voor kort alleen een 06 nummer als telefoonnummer. Ze wilden graag een 010 gekoppeld hebben aan hun mobiele telefoons, met een dag en nachtstand, kunnen doorschakelen etc.. Daarnaast moest het mobiele abonnement ook in Turkije gebruikt kunnen worden. Dit is gelukt met de IPCloud Managed Voice Business oplossing. Lekker flexibel waarbij al het belverkeer ook afgekocht is, ook in Turkije.

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.