...

Het komt regelmatig voor dat bedrijven op het laatste moment nadenken over de telefonische bereikbaarheid tijdens de vakantieperiode. “Kunnen we even een bandje plaatsen?” en “Kunnen wij of jullie die meldtekst even inspreken?”

Gelukkig biedt IPCloud de service om dit snel in te regelen. Eventueel kan het zelfs op een toestel geprogrammeerd worden zodat u zelf aan de knoppen kan zitten (aan/uitschakelen en inspreken van de meldtekst).

Bel voor meer informatie tel. 010-7670477

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.