...

Integratie CRM

Een goede internet verbinding is de basis binnen het bedrijf. Het is daarom belangrijk dat hier een goede keuze wordt gemaakt met een oplossing voor nu en de toekomst.

Wat is een CRM integratie?

CRM Integratie is de koppeling van de telefoon aan je klantendatabase zodat data wordt uitgewisseld en je slimmer kunt werken.

Slimmer werken is wel het grootste voordeel. Je hoeft niet meer het telefoonnummer uit je CRM pakket over te nemen op je telefoon, maar je drukt gewoon op de knop. Daarnaast kan realtime gespreksinfo worden bewaard in het klantendossier. En bij een inkomend gesprek is gelijk duidelijk wie er belt omdat de klantkaart op het beeldscherm van je computer verschijnt.

De meest voorkomende integraties kunnen we bieden. We hebben inmiddels ruime ervaring met koppelingen tussen een communicatieplatform en Salesforce, MS Dynamics 365, Teamleader, Hubspot, Pipedrive en SuperOffice CRM. Daarnaast ook mooie koppelingen met Microsoft Outlook, Google Workspace en Slack.

Salesforce

Hubspot

Microsoft Dynamics

Teamleader

Google Workspace

Superoffice CRM

Pipedrive

WhatsApp chat
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.